NÂNG HẠNG D, E, F

Nhằm đáp ứng nhu cầu học nâng hạng của các học viên, nay Trường chúng tôi đào tạo nâng hạng một số hạng sau:

– Từ hạng B2 lên C                                                                   – Từ hạng C lên D

– Từ hạng B2 lên D                                                                   – Từ hạng C lên E,…

Học phí:

Tổng khóa học nâng hạng là 6.500.000 đ/khóa, thời gian đào tạo là 2 tháng

Cam kết không phát sinh thêm bất kì chi phí nào trong quá trình học tập.